top of page

Motto-Motto (Music video) / 畑亜貴 AKI HATA

Director: Honami Sugiura

Camera: Yousuke Omori

Light: Tatsuya Ishigaki

Color Grading: Wataru Tamezawa

Pa: Akihiko Kumagai, Eri Usukine, Shintaro Sakai

Producer: Hirokazu Yukawa

Production: L’espace Film

Hair & Make Up: Yoshinori Ito

bottom of page